DHL攝影 
DHL_06  
DHL_04  
DHL_02  
DHL_05
DHL(Deutsche Post DHL) 企業形象攝影 2011
可瑞特視覺規劃設計 攝影師:李玉清
版權所有‧翻用必究 

 

 視覺,設計,型錄,DM,包裝,平面,CIS,logo,印刷,名片
專業攝影 / 視覺設計 / 型錄 / 網站 / 包裝 / 各項印刷業務  (04)2471-9788 台中市南屯區文心路一段210號6F-1

Create-Studio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()